Ecoloog

Jij wordt enthousiast van vragen als: welke effecten heeft de klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit en hoe kunnen we de nadelige effecten voorkomen? Welke invloeden zijn er op het ecologisch functioneren van een watersysteem in zijn omgeving en hoe kunnen wij zelf of via derden zorgen voor verbetering?