Directeur

Samen met de secretaris-directeur wordt de aansturing van de ambtelijke organisatie onderling verdeeld. Vanuit kennis, ambitie en affiniteit is de secretaris-directeur gericht op de aandachtsvelden van de bedrijfsvoering en zoeken we een directeur die vanuit een technische achtergrond meer gericht is op de primaire taken/afdelingen van het waterschap.