Wetenschappelijk Medewerker Hydrologie

Als wetenschappelijk medewerker hydrologie, onderzoek je hoe erfgoed wordt aangetast door perioden van droogte en wateroverlast en hoe erfgoed kan bijdragen om in perioden van droogte en te veel water goede analyses te maken vanuit het historische watersysteem, die helpen om tot duurzame oplossingen te komen. Je formuleert hiertoe onderzoeksvragen en voert vervolgens onderzoek uit op het gebied van water en erfgoed.