Werkvoorbereider

De werkvoorbereider is de spin in het web van het watersysteem. Je weet de resultaten te halen door goede opdrachten weg te zetten bij eigen personeel, alsmede bij externe bedrijven. Je kan de risico’s van opdrachten goed inschatten en maakt een goede kosten-batenafweging. Als werkvoorbereider doorgrondt je de kern van de opdracht, ben je creatief en kan je goed communiceren.