Voorzitter Rekenkamer Waterschap Limburg

De voorzitter is het gezicht van de rekenkamer en draagt de visie van de rekenkamer naar buiten toe proactief uit. Je hebt een goede en effectieve relatie met het algemeen bestuur, de commissie begroting en verantwoording en het dagelijks bestuur. Je draagt bij aan een goede en effectieve werksfeer en je bevordert het optimaal functioneren van de rekenkamer.