Voorzitter en twee leden Bezwarencommissie

De taak van de commissie bestaat uit het horen van bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbenden, waarna advies wordt uitgebracht over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Wegens aftreden zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden.