Vergunningverlener Waterwet

Als vergunningverlener toets je aanvragen van bedrijven en particulieren (initiatiefnemers) en verleen je vergunningen. Ook beoordeel je meldingen en die toets je aan geldende wet- en regelgeving. Het gaat om aanvragen en meldingen in onze watergangen en bij onze dijken. Zoals lozen van afvalwater, onttrekken van grondwater, aanleggen van kabels en leiddingen of het bouwen langs een dijk.