Vergunningverlener

Je beantwoordt vragen van initiatiefnemers en gaat met hen in overleg over hun plannen. Dat doe je niet alleen. Je haalt kennis en informatie op bij onze eigen specialisten en beheerders, en bundelt dit tot begrijpelijke informatie voor de initiatiefnemer. Samen zoek je naar (alternatieve) mogelijkheden, zonder daarbij de waterveiligheid en een goed functionerend watersysteem uit het oog te verliezen.