Vergunningverlener

Als burgers, bedrijven of overheden iets willen wat wateren en/of dijken raakt, krijgen ze te maken met het waterschap en dus met jou als vergunningverlener. Dat kan gaan om de bouw van een woning op een dijk, het graven van water, aanleg van een steiger in een sloot of zelfs de bouw van een complete woonwijk. Je beantwoordt vragen van initiatiefnemers en gaat met hen in overleg over hun plannen.