Vergunningverlener

Als vergunningverlener toets je vergunningaanvragen vanuit diverse vakgebieden. Denk hierbij aan aanvragen voor bouwen in- en rond waterkeringen, aanleggen van dammen, het dempen van sloten, peilwijzigingen, onttrekken en lozen van grondwater en andere lozingen. Je houdt daarbij goed contact met de aanvrager en andere betrokken partijen.