Vakspecialist toezicht en handhaving

Je komt te werken bij het cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving. Als vakspecialist toezicht en handhaving (Buitengewoon opsporingsambtenaar) onderzoek en beoordeel je omgevingsmeldingen en bepaal je de te nemen maatregelen. Je verzameld bewijs ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken.