Vakspecialist hydrologische modellering

Als vakspecialist watersysteemsimulatie/hydrologische modellering binnen het cluster areaalbeheer werk je samen met collega’s aan de ontwikkeling van een integraal modelinstrumentarium voor grond- en oppervlaktewater, dat geschikt is voor de belangrijke hydrologische vraagstukken van nu en van de toekomst. In jouw werk ligt het accent vooral op ontwikkeling, beheer & onderhoud en toepassen van het Limburgse grondwatermodel IBRAHYM.