Vakspecialist Bodem

Samen met circa 30 enthousiaste en professionele collega’s van het bureau Bodem werk je als vakspecialist daarom aan de toetsende en uitvoerende bevoegd gezag taken van de Wet bodembescherming, gebiedsgericht grondwaterbeheer, het Besluit bodemkwaliteit, en op termijn de Omgevingswet.