Twee senior milieu-inspecteurs

Je wordt ingezet op uitdagende milieuvraagstukken; dankzij jouw inzet gaan we de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water halen, namelijk Schoon water doorgeven in 2027. Dagelijks maak jij het verschil op de kerntaken van het waterschap; schoon, veilig en voldoende. Jij bent een stevige gesprekspartner die als geen ander de belangen weet af te wegen en te prioriteren. Jij bent in staat vakkennis praktisch én oplossingsgericht toe te passen.