Twee leden Rekenkamer Waterschap Limburg

Samen met de voorzitter en het andere lid van de rekenkamer en in afstemming met het algemeen bestuur bepaal je de onderzoeksagenda. Je initieert nieuwe onderzoeksonderwerpen. Geeft opdrachten aan de ambtelijk secretaris om onderzoeksopzetten te schrijven, selecteert externe bureaus die de onderzoeken uitvoeren en begeleidt het extern bureau bij de uitvoering van de onderzoeken.