Trainee voor het programma Natuurinclusief Drenthe

Jij zoekt de verbinding met ander opgaven zoals klimaat, water en stikstof. Binnen het provinciehuis leg je contact met ander teams maar je gaat ook in gesprek met gemeenten, waterschappen en andere gebiedspartners. Naast een aantal vaste taken en projecten bedenk je zelf ook projecten en activiteiten die bijdragen of anderen inspireren om de doelen van het programma te realiseren.