Trainee Nationaal Programma Landelijk Gebied

De boerenprotesten vanwege de stikstof plannen van het kabinet hebben we allemaal meegemaakt. Er ligt een grote opgave om o.a. de waterkwaliteit te verbeteren. Om deze opgave op een verantwoorde manier in de regio te implementeren, heeft het Waterschap jouw hulp nodig! Het Rijk heeft aangegeven dat zij vóór 2030 de natuur wil versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer wil doen tegen klimaatverandering om de Europees vastgestelde doelen voor natuur, water en klimaat te behalen.