Trainee Innovatie

Als trainee heb je een gevarieerd takenpakket. Je werkt samen aan diverse thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van aquathermie. Je zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten vanuit innovatie gebruikt kunnen worden in de organisatie van Waternet. Hiernaast lever je ook een bijdrage aan het platform Winnovatie. Dit is het ideeënplatform waar actuele uitdagingen worden geplaatst en waar creativiteit wordt gemobiliseerd.