Trainee Hydroloog voor natuur in de Provincie Drenthe

Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol; overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners, elk met hun eigen belangen. Als hydroloog ben je met collega-hydrologen verantwoordelijk voor de specialistische inbreng in projecten die uitvoering geven aan het beleid, bestuurlijke plannen en wet- en regelgeving. Deze inbreng wordt veelal gevraagd op het snijvlak tussen natuur en landbouw.