Trainee Ecoloog monitoring voor natuur in de Provincie Drenthe

Je geeft vorm en richting aan het Drents natuurbeleid en zet je in voor de onderwerpen Natura2000 en de stikstofproblematiek. Je bent een creatieve denker en komt tot oplossingen waarin onze Drentse natuurdoelen worden bereikt. Dit in combinatie met andere opgaven binnen economie, landbouw, water en mobiliteit.