Trainee Bestuurszaken

Als trainee werk je samen met jouw collega’s van bestuurszaken voor en achter de schermen aan ambtelijk bestuurlijke vraagstukken. Je werkt voor het Dagelijks Bestuur (DB) enhet Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap, dit zijn de twee hoogste beslisorganen. Het voorbereiden van kennissessies, heidagen, werkbezoeken & het maken van agenda’s en verslagen is als trainee jouw hoofdtaak.