Trainee Assistent Rentmeester Stichting Het Drentse Landschap

Als trainee/assistent rentmeester vervul je een belangrijke rol bij de verwerving van natuurgebieden en de realisatie van het Natuurnetwerk van de Provincie Drenthe. Dit zijn vaak langjarige projecten, overlegtrajecten of samenwerkingsverbanden met derden. Dit vergt alertheid, goede contactuele vaardigheden en vakkennis, maar ook een flinke dosis doorzettingsvermogen.