Toezichthouder Grondwaterbescherming

Als toezichthouder grondwaterbescherming ben je verantwoordelijk voor: de controles van de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen en de controles van meldingen en vrije veldcontrole in het kader van de Omgevingsverordening (grondwaterbescherming).