Toetser en Vergunningverlener Waterwet (Hydroloog)

Jij geeft richting aan het grondwatergebruik in de energietransitie en zorgt voor effectief gebruik van de ondergrond. De aanpak van waterwinning en open en gesloten bodemenergiesystemen hebben geen geheimen voor jou. Ben jij thuis in de Waterwet? Werk mee aan een betere leefomgeving en solliciteer.