Toetser en Vergunningverlener Waterwet (adviseur)

Doelmatig gebruik van de ondergrond en het grondwater om de energietransitie in goede banen te leiden, dat is de uitdaging. Leg jij de verbinding tussen beleid en praktische toepassing van de regelgeving voor waterwinning en open en gesloten bodemenergiesystemen. Ben jij thuis in de Waterwet? Werk dan mee aan een betere leefomgeving en solliciteer.