Technoloog Waterzuivering

De technoloog waterzuivering adviseert over optimalisatie van bestaande installaties en de systeemkeuze en ontwerpgrondslagen van toekomstige waterinstallaties voor industrieën. De toegepaste technologieën variëren van afvalwaterzuiveringen, oppervlaktewaterzuiveringen tot en met de productie van ultra puur water.