Technisch Ontwerper Water, Klimaat en Landschap

Als ontwerper Water klimaat en landschap werk je aan projecten op het gebied van watermanagement en gebiedsinrichting. Denk daarbij aan natuurinrichting, beekherstel, dijkversterking, gemalen, stuwen, etc. Naast het ontwerpen krijg je de ruimte om innovaties en nieuwe technieken toe te passen. Denk aan materiaalgebruik, rekenregels en ontwerpmethoden. Het toepassen van BIM en SE is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.