Technisch Manager dijkversterkingen HWBP

Je bent verantwoordelijk voor de techniek van dit dijkversterkingsproject bij de planuitwerking, realisatie en overdracht aan de beheerorganisatie. Als lid van het integraal projectmanagementteam stuur je je technisch team aan, o.a. bestaande uit adviseurs en ontwerpers. Je organiseert dat er technische oplossingen voor een duurzame, toekomstbestendige en kosteneffectieve dijkversterking van de Vecht komen.