Technisch Contractmanager

Als Technisch Contractmanager binnen Dunea ben je verantwoordelijk het tot stand brengen en uitnutten van een aantal grote raamcontracten, die allemaal een relatie hebben met het realiseren en onderhouden van onze drinkwaterinfrastructuur. Eén van deze contracten is het net afgesloten raamcontract voor multidisciplinaire ontwerp -en adviesdiensten. Dit is een cruciaal contract voor het bereiken van onze grote opgave op het gebied van renovatie en uitbreiding van onze drinkwaterinfrastructuur.