Teamleider Wegen & Kanalen

Als teamleider Wegen & Kanalen geef je leiding aan het team Ontwikkeling en Expertise met onder meer beleidsontwikkelaars, experts en juridische medewerkers. Je stuurt op de resultaten van het team en bewaakt dat er conform de processen wordt gewerkt. Je ondersteunt de medewerkers in hun zelfstandigheid en professionaliteit en stimuleert hen in hun persoonlijke ontwikkeling.