Teamleider Water

Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen van het Team Beleid en Programma. Dit team van ca. 25 zeer gedreven vakgenoten, is verantwoordelijk voor het bepalen van de beleidskaders (zowel strategisch, tactisch als operationeel), het opstellen en bijsturen van meerjarenprogramma en jaarprogramma’s, de inbreng van water in de voorfase van de ruimtelijke plannen en de voorbereiding van de eigen vervangingsinvesteringsprojecten.