Teamleider Strategie en Beleid

Samen met het afdelingshoofd en je collega-teamleider vorm je het MT van de afdeling. Het MT is verantwoordelijk voor het aansturen en verder ontwikkelen van de afdeling Strategie en Beleid. De afdeling werkt aan een strategische visie op de doelen en taken van het waterschap en vertaalt deze naar beleid. Hierbij is het belangrijk dat je als teamleider zoekt naar de integraliteit tussen opgaven.