Teamleider Kennis & Informatie

Als boegbeeld en aanspreekpunt van het team breng je vraag en aanbod van kennis binnen en buiten het waterschap in beeld en bij elkaar. Ook zorg je dat niet-aanwezige kennis wordt opgebouwd, (tijdelijk) wordt binnengehaald en geborgd. Denk daarbij aan onderwerpen als klimaatverandering, bodemdaling, hydrologie, waterkwaliteit, biodiversiteit en ecologie, en niet te vergeten digitale ontwikkelingen. Ook stimuleer je jouw collega’s om zich hierin te ontwikkelen.