Tactisch peilbeheerder

Samen met je team regel je de waterstanden in het beheer gebied van ons waterschap. Hiervoor maak je gebruik van beleidsnota en het handboek peilbeheer. Je draagt met je teamleden de verantwoordelijkheid voor de uitvoer van het peilbeheer.