Strategisch omgevingsmanager

Wil jij eraan bijdragen dat we, met uitdagingen op het gebied van onder andere het klimaat, ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende drinkwater? Je bezighouden met vraagstukken over de impact van de energietransitie op het ondergrondse leidingnet? Kom dan samen met ons werken aan de opgaven van vandaag en morgen door relaties te onderhouden en afspraken te maken met de juiste stakeholders.