Strategisch Omgevingsmanager programma Water in Balans

De Strategisch Omgevingsmanager beweegt zich gemakkelijk tussen de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie. Je verbindt het domein van Waterschap Limburg (taakstelling en doelstelling van het programma Water in Balans) met de domeinen van betrokken partners, waaronder het Rijk, provincie Limburg, LLTB, natuurorganisaties, ondernemersverbanden en gemeenten.