Strategisch Adviseur Vastgoed

Wist jij dat Waterschap Limburg een grote grondverwervingsopgave heeft om al onze projecten te kunnen realiseren? Van beekherstelprojecten en droogtemaatregelen tot aan onze dijkversterkingsprojecten. Dankzij jouw sturende rol als strategisch adviseur zorgen we dat de gronden beschikbaar zijn om onze opgaven te kunnen realiseren.