Strategisch Adviseur Drinkwater

Ben jij degene die de belangen van de drinkwatersector goed aanvoelt en daarover op strategisch niveau mee wil denken én het gezicht is van WLN bij Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater? De Strategisch Adviseur Drinkwater adviseert (gevraagd en ongevraagd) de drinkwaterpartners van WLN over strategische vraagstukken, leidt projecten en borgt de kwaliteit van het advieswerk bij WLN op het gebied van (drink)waterzuivering.