Specialist Waterveiligheid

Als Specialist Waterveiligheid lever jij een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van de waterveiligheid in Flevoland; immers zonder goede dijken bestaat er geen Flevoland. Binnen jouw functie werk je in de volle breedte aan de waterveiligheid in ons beheergebied. Dat betekent dat je Waterschap Zuiderzeeland helpt bij het in stand houden van de dijken. Jij weet daar veel van of bent bereid om je daarin te verdiepen!