Specialist Waterveiligheid

Binnen jouw functie werk je in de volle breedte aan de waterveiligheid in ons beheergebied. Dat betekent dat je Waterschap Zuiderzeeland helpt bij het in stand houden van de dijken. Jij weet daar veel van of bent bereid om je daarin te verdiepen! Je geeft technische adviezen als dijken onderdeel zijn binnen een ruimtelijk project of als er een vergunningsaanvraag binnenkomt.