Specialist grondwaterkwaliteit

Het accent van jouw werkzaamheden ligt op het geven van adviezen op het gebied van grondwaterkwaliteit in samenhang met waterkwantiteit. Voornamelijk aan jouw collega’s van de diverse afdelingen binnen onze organisatie. Maar ook buiten de organisatie, bijvoorbeeld in afstemming met de provincies en gemeentes over grondwaterbeleid. Daarnaast voer je gebiedsgerichte watersysteemanalyses en -onderzoeken uit.