(Senior) Strategisch adviseur water

Samen met de andere strategisch adviseurs vorm je het strategisch hart van de organisatie. De strategen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van het waterschap op langere termijn. Transitiedenken staat centraal; hoe realiseren we de gewenste verandering binnen en buiten het waterschap in het belang van het toekomstige watersysteem?