Senior Ecoloog

Als vakinhoudelijk deskundige ben jij het aanspreekpunt voor de projectteams om ecologische inbreng te leveren bij herinrichtings- en wateroverlastprojecten. Dit betekent dat je kaders voor de aquatische levensgemeenschappen inbrengt tijdens de ontwerpfase, je de ecologische Quickscan beoordeelt en dat je tijdens de uitvoeringsfase de ecologische uitgangspunten bewaakt.