Senior Bestuursadviseur

Samen met de andere bestuurs- en directieadviseurs adviseer en ondersteun je de ambtelijke organisatie en de leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Als sparringpartner voor de bestuurder en organisatie sta je stevig in je schoenen. Jij bewaakt en bevordert de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces. Je adviseert en coördineert. Je bent niet de inhoudsdeskundige maar helpt om de bestuurlijke vragen en afwegingen voor te leggen.