Senior Bestuursadviseur

Bij Waterschap Zuiderzeeland zoeken we een senior bestuursadviseur. Het waterschapsbestuur is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen Friesland en Overijssel. Samen met de medewerkers van het waterschap zorgen bestuurders voor schoon en voldoende water. En voor bescherming tegen te veel water.