Senior Bestuursadviseur

Als bestuursadviseur richt je je op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het bestuurlijk proces van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur (DB en AB). Dit doe je door ondersteuning te bieden aan leden van het algemeen en dagelijks bestuur en aan de ambtelijke organisatie. Tevens help je bij de ontwikkeling van bestuurlijke vernieuwing.