Senior beleidsmedewerker water en bodem

Voor ons programma Water- en Bodemsturend verken je de mogelijke vormen van rijksregie op de ruimtelijk ordening, denkend vanuit het water- en bodemsysteem. Zo onderzoek je de mogelijkheden die wetgeving als de Omgevingswet hierbij biedt. Daarnaast verken je welke andere instrumenten bruikbaar kunnen zijn. Denk aan het maken van bestuurlijke afspraken en het realiseren van convenanten.