Senior beleidsmedewerker natuur

Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je zorgt met je team voor actuele Natura 2000 plannen. Je houdt zicht op de bijbehorende landelijke processen en levert de landelijke inbreng voor het programma Natuur c.q. via natuurdoelanalyses als onderdeel van gebiedsplannen. Zelf ben je ook trekker van een complex Natura 2000 plan en lever je inbreng in het traject van de provincie Noord Brabant van de Peelvenen.