Senior Beleidsadviseur waterkwaliteit

Als beleidsadviseur waterkwaliteit maak je deel uit van het team beleid binnen de afdeling watersystemen. Dit team zorgt vanuit een integrale visie op  waterkwaliteit en waterkwantiteit voor de beleidsontwikkeling, planvorming, monitoring en evaluatie van het watersysteembeheer. Jouw team ondersteunt en adviseert het (dagelijks) bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het watersysteembeleid.