Senior Beleidsadviseur Water en Riolering

Nijmegen wil een groene, gezonde vitale omgeving zijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken draagt hieraan bij. Om invulling te geven aan het beleidsdossier Water en Riolering zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven beleidsadviseur.